Ehli Beyt “a.s”-mı yoksa “r.a”-mu?

delillere geçmeden önce vehhabilerin Şeyhi ibni Teymiyye el-Harraniden konu hakkında bir alıntı yapalım:

Ali’ye (r.a) Salat Ve Selam Getirmek:
İbn Teymiye’ye: “Başkasını Ali’ye üstün tutmam.” diyen Ali’nin (r.a) ismi anıldığında sadece ona salat ve selam getiren kimsenin durumu soruldu, sadece ona selam getirmek caiz midir?

Cevap:
Rasulullah (s.a.v) hariç kimseye ne Ebu Bekir’e, ne Ömer’e, ne Osman’a, ne Ali ‘ye salat ve selamı tahsis etmek doğru değildir. Bunu yapan bidat ihdas etmiş olur. Ya hepsine salat ve selam getirecektir, ya da hiçbiri…

İbn-i Teymiyye, “Ashab,ı Kiram”, sayfa 30-31

bende derim ki, inşaAllah delilleri birer-birer ortaya koyunca kimin ne olduğu daha güzel anlaşılacaktır. ehli sünnet hadis imamı Imam Buhari “es-Sahih” adlı hadis kitabında Ehli Beytin a.s adından hemen sonra “aleyhisselam” demiştir. şimdi bunun delillerini görelim. ilk önce imam Ali a.s hakkında:

باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع
Ali b. Ebi Talib aleyhi’sselam’ın ve Hâlid ibnu’l-Velîd’in Veda Haccrndan Önce Yemen’e Gönderilmeleri Babı

Buhari, “es-Sahih”, Meğazi kitabı

حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل ” – ص 1891 -” قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى
… Bize Vekî’ ibn Cerrah, el-A’meş’ten; o daSa’d ibn Ubeyde’den; o da Ebû Abdirrahmân’dan tahdîs etti ki, Alî aleyhi’sselâm şöyle demiştir: ….

Buhari, “es Sahih”, Tefsir kitabı, Leyl suresinin tefsiri babı, hadis 471

قال علي عليه السلام الذاريات الرياح
Alî aleyhi’sselâm: “ez-Zâriyât Rüzgârlaradır” dedi.

Buhari, “es Sahih”, Tefsir kitabı, Zariyat suresinin tefsiri babı

bu Imam Buharinin kendi kitabında imam Alinin a.s adından hemen sonra zikr ettiği sözlerdir. “Ali aleyhisselam” basta Imam Buhari olmak üzere bir çok ehli sünnet alimi sadece imam Alinin a.s değil diğer imamların ve Hz. Fatımanın s.a adından sonrada bu sözü kullanmışlardır. şimdi Hz. Fatıma s.a hakkındaki ifadeleri görelim:

باب مناقب فاطمة عليها السلام
Fâtıma Aleyhi’sselâmın Menkabeleri Babı

Buhari, “es-Sahih”, Sahabenin faziletleri kitabı

باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسل
Rasulullahın s.a.a Hısımlarının ve Kızı Fâtıma Aleyhi’sselâmın Menkabesi Babı

Buhari, “es-Sahih”, Sahabenin faziletleri kitabı

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم
… Ebû Hâzım’dan; o da Sehl ibn Sa’d’den tahdîs etti ki, Sehl’e Peygamber’in Uhud günündeki yaralanması soruldu da, o şöyle dedi: Peygamber’in s.a.a yüzü yaralandı, rabâiye dişi kırıldı, başındaki miğferi de yarıldı. Fâtıma aleyhi’sselâm kanı yıkıyor, Alî de tutuyordu. Fâtıma kanın arttığını görünce bir hasır parçası alıp onu kül oluncaya kadar yaktı. Sonra o külü yaraya yapıştırdı ve kan durdu

Buhari, “es-Sahih”, Cihad kitabı, bab 84, hadis 1(122)
Buhari, “es-Sahih”, Meğazi kitabı, bab 26, hadis 113
Buhari, “es-Sahih”, Nikah kitabı, bab 124, hadis 177

yine Buhari “es-Sahih”inde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinin adlarından hemen sonra “aleyhisselam” yazmıştır. işte belgeleri ile birlikte:

حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن فضيل حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها
… Bize İsmâîl ibn Ebî Hâlid tahdîs edip şöyle dedi: Ben Ebû Cuhayfe(R)’den işittim, şöyle dedi: Ben Peygamber’i s.a.a gördüm, Hasan b. Alî aleyhimesselam O’na benzerdi…..

Buhari, “es-Sahih”, Menakıb kitabı, Peygamber’i Sıfatlamak Babı, hadis 3(51)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ
… ez-Zuhrî şöyle demiştir: Bana Alî ibnu’l-Hüseyin haber verdi ki, babası Hüseyin b. Alî aleyhime’sselâm ona şöyle haber vermiştir: …

Sahihi Buhari, Humus kitabı, Ganimetten Beşte Bir Ayırmanın Farz Oluşu Babı

işte görüldüğü gibi ehli sünnetin hadis imamı, en güvenilir, en üstün alimi olan Imam Buhari ehli sünnetin en güvenilir kitabı olan “es-Sahih”te Ehli Beytin a.s adından hemen sonra “aleyhisselam” diyor. dahası bunu söyleyen sadece Imam Buhari değil Imam Ahmed b. Hanbel, ibni Hacer gibi daha başka alimlerde söylüyor. çok merak ediyorum acaba ibni Teymiyye bu şahısları da bidatçi olarak görüyormu? Allah Bizi Vehhabi fitnesinde korusun

Advertisements
Categories: Ibn Teymiyye | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: