Ibni Baaz: “dünya dönmüyor”…!

evet sevgili kardeşlerim, vehhabilerin inançlarını bizzat kendi kaynaklarından aktarmaya devam ediyoruz. resimde gördüğünüz vehhabilerin son devir şeyhlerinden b. Baazın telif ettiği “Güneşin hareket halinde, Dünyanın ise durgun olduğunda dair akli ve nakli deliller” adlı kitabının mukaddimesidir. işaretlenmiş yerde şu ifadeler var:

Yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler arasında Güneşin durgun ve Dünyanın hareket halinde olması hakkında bir inanç ortaya çıkmıştır. ben bu inancı inkar eden bir makale yazdım ve bu inancın batıl olduğunu ortaya koyan bir çok nakli delil zikr ettim. şunu söyledim ki, Güneşin durgun olması düşüncesi küfür ve sapıklıktır.

bu roket asrında bile bu ahmaklar dünyanın dönmediğini söylüyorlar, Vatikan bile inadından döndü ama bunlar dönmüyorlar, Allah bunları kahr etsin. işte Kuran ve Ehli Sunnete yüz çevirmenin sonucu budur. bunlar roket asrında bile “dünya sabittir, dönmüyor” diyorlar.Allah akil fikir versin

Advertisements
Categories: Vehhabi Fitnesi | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: