İbni Teymiyye: “Alinin kapısından başka (camiye açılan) tüm kapıları kapatın” hadisi şiilerin uydurmasıdır”…!

ibni Teymiyye el Harrani el Kezzab “Alinin kapısı hariç camiye açılan tüm kapıları kapatın” hadisi hakkında şunu söylüyor:

قوله وسد الأبواب كلها إلا باب علي فإن هذا مما وضعته الشيعة

“Alinin kapısından başka (camiye açılan) tüm kapıları kapatın” hadisi şiilerin uydurmasıdır.

ibni Teymiyye, “Minhac üs Sünne”, 5/17

halbuki,Bu İbni Teymiyyenin Ehli Sunnet kaynaklarindan habersiz oldugunu göstermektedir.
İbni Teymiyyenin bu iddiasina ehli sünnet kaynaklari nezdinde cevap verelim:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن البزاز ببغداد ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال : كانت لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبواب شارعة في المسجد فقال يوما : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي قال : فتكلم في ذلك ناس فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم و الله ما سددت شيئا و لا فتحه و لكن أمرت بشيء فاتبعته
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

Zeyd b. Erkam rivayet ediyor ki Rasulullahın s.a.a ashabından bazılarının kapısı camiinin içine açılıyordu. bir gün Rasulullah s.a.a “Alinin kapısından başka tüm kapıları kapatın” buyurdu. Böyle olduğunda cemaat dedi kodu yaptı. Rasululalh s.a.a Allaha hamd ettikten sonra dedi ki: “Alinin kapısında başka kapıları kapatmak bana emr edilmiştir. bazılarınız ise bu konuda dedi kodu yaptınız. And olsun ki, onu ne ben bağladım, nede ben açtım. fakat bana emr edildi ve ben emri uyguladım“

Tirmizi, “Sünen”, Menkıbeler kitabı, hadis 3732
Nesai, “Hasaisul Aleviyye”, hadis 41 ve 42
Hakim, “el Müstedrek”, 4/218, hadis 4631
Heysemi, “Mecmeuzzevaid”, 9/149 ve 151, hadis 14672 ve 14678

hadis daha bir çok kaynakta geçmektedir ama bu kadarı ile yetiniyorum. hadislerin durumuna gelince, Nesai 2 senetle rivayet etmiştir, biri hasen, diğeri ise sahih, Hakim hadisten hemen sonra “Buhari ve Müslimin şartlarına göre sahihdir ama onlar bunu aktarmamışlardır” diyor. Heysemi 2 senetle rivayet etmiştir, hadislerden hemen sonrada biri için “hasen” diğeri için “sahih” demiştir.

Advertisements
Categories: Ibn Teymiyye | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: