IMAM MALİKE(R.A) NİSPET EDİLEN “ALLAH SEMADA İLMİ İSE HER YERDEDİR” HADİSİNİN ANALİZİ…!

Half Ibn Ibrahim El Maliki ,Muhammed ibn Abdullah ibn Hayvayh An-Naysaburiden,o Ibrahim ibn Cumeylden,o Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbəlden diyorki,Babam bana(İmam Ahmed(r.a)) Süreyc İbn En Numan Abdullah İbn Nafiden Nakletdi ki,”Imam Malik dedi,Allah semada ilmi ise her yerdedir”(Risalet at vafiyah) tercümə eden Vehhabi Abu Enes Er Raşidi ravilerin sağlam raviler olduğunu söylüyor çünki,bu hadise Abdullah İbn Ahmedin“Sünnen”inde,Ebu Davud “Mesailde” sayfa 263,El Lekai “Şerhul itikad”inda sayfa 673,İbnu Abdulbarr “Et Tehmidinde” cilt 7 sayfa 138(hepsi Ahmed İbni Hanbel yolu ile) ve Şeyh Albani “Al Uluv” sayfa 140-da bahs edilmişdir(Dar Al Beşire)
Bu iddianin asilsiz olduğunu ravlerin zayif raviler olduğunu kaynaklar işiğinda ortaya koyalim

RAVİLERE YENİDEN BAKALİM:

Süreyc İbni Ebu Numan:

imam Ibni Hacer El Askalani(takrib 2218)-de Onun rivayetleri zayif idi buyuruyor.

Abdullah Ibni Nafi es Saik:

Onun hafizasi zayif idi(Hafiz İbni Hacer El Askalani,Takrib,3659)

El Bedra şöyle dedi:Ben Ebu Zuraha Abdullah İbni Nafi hakkinda bahsetdiyimde kizdiğini hissetdim( Mu’asassat Ar-Risalah’s,3609)

İmam Buhari:Onun Ezberi kusurlu idi(Tarih Es Sağir 278/5)

Imam Hibban:O, hadisi kendi ezberinden söyledikde yaniliyor(Et Tikat)

İmam Es Sici: zayif ravidir(Sualaat Es Sicilil Hakim,sayfa 188)

Hafiz İbni Adi:Abdullah ibni Nafi İmam Malikten doğru olmayan şeyler rivayet ediyor(El Kamil sayfa 1556)

Ebu Talib naklediyor ki,İmam Ahmed bin Hanbel dedi:”O,güçlü ravi deyil ve fikir ehlidir”(El Mizan El Zehebi,sayfa 178)

El Bərdai naklediyor ki,Ebu Zurah dedi:”O,bana münker olan hadisler naklediyor“(Tahdib El Kemal,sayfa 375)

Vehhabi Albani çelişkiye düşerek “Silsile el zaifa(2:231-232)”- ve “Al-Uluv(sayfa 397,nom 708)” kitaplarnda bu ravnin zayif ravi sayildiğini bildiriyor.

İmam Ahmedin Müsnedinde
حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال

Süreyc En Numan Abdullah bin Nafidən….

Ebu Davudda ise,
حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال

Ahmed İbn Salih Abdullah bin Nafiden…

ifadeleri geçmektedir ve her ikisinde de ravi zinciri Abdullah Bin Nafiye bağlidir ki,bu ravi zayifdir.Bu Hadis sahih isnadla rivayet edilmemiştir ve delil hükmü teşkil edemez

Advertisements
Categories: Akide | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: