Imam Zehebî’nin Uluvv Risalesi Hakkında..!

Lübnanlı âlim Dr. C. Fuad Haddad bir makalesinde şu bilgiyi veriyor:

Al-`Uluw li al-`Ali al-Ghaffar (“The Exaltation of the All-High and Most-Forgiving”), a book written under Ibn Taymiyya’s influence – as stated by al-Kawthari in his Maqalat – when al-Dhahabi was twenty-five and which he later disavowed as related by its copyist the hadith master Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi (d. 842):

Its author stated – as Allah is His witness – in his own hand-writing as I read it in the margin of the original manuscript written in the year 698:

“This book contains narrations against the unreliability of which I am cautioning the reader, and the statements of a number of people who spoke in outlandish terms. Neither do I subscribe to their terms, nor do I imitate them. May Allah forgive them! Nor will I ever consider myself bound by such terms. This is my belief, and I know that Allah – “There is nothing whatsoever like unto Him”(42:11)!”(*)

(*) Cited and photo-reproduced at the beginning of Shaykh Hasan `Ali al-Saqqaf’s edition of al-Dhahabi’s `Uluw (p. 3-4).

Tercümesi:

el-Uluvv li’l-Aliyyi’l-Gaffar, Zehebî’nin 25 yaşındayken ve (Kevserî’nin Makalat’ta ifade ettiği gibi) İbni Teymiyye’nin etkisi altında yazdığı bir kitaptır. Kitabı kopyalayarak çoğaltan hadis âlimi İbn Nasirüddin ed-Dımaşkî’nin (vefatı h. 842) bildirdiğine göre Zehebî daha sonra bu kitabı reddetmiştir:

Hicri 698’de yazılmış olan orijinal kitabın kenarında yazarın [Zehebî’nin] kendi el yazısıyla -Allah’ı şahid göstererek- şöyle dediğini okudum:

“Bu kitapta, güvenilmez olduğu hakkında okuyucuyu ikaz etmem gereken bazı rivayetler ve şazz [aykırı] görüşler ifade eden bazı kişilerin sözleri vardır. Ne onların ifadelerine katılıyorum, ne de onları taklid ediyorum. Allahü teâlâ onları affetsin! Kendimi de asla bu ifadelerle bağlı addetmeyeceğim. Bu benim inancımdır ve biliyorum ki Allah- (O’nun misli [O’na benzer] hiç bir şey yoktur.) [Şura/11].” (*)

(*) Şeyh Hasan Ali el-Sekkaf’ın neşrettiği “Zehebî’nin Uluvv Risalesi”nin başında yazılmıştir (s.3-4).
Resim ise vehhabi el albani tarafindan İmam Zehebinin kendisi reddetmesine rağmen hazirlanmiş kitapdir.Vehhabiler kendi istekleri için hakki bile bile gizlemekte devam ediyorlar.Allah bizi Vehhabi fitnesinden korusun..

Photo: Imam Zehebî'nin Uluvv Risalesi Hakkında..!</p>
<p>Lübnanlı âlim Dr. C. Fuad Haddad bir makalesinde şu bilgiyi veriyor:</p>
<p>Al-`Uluw li al-`Ali al-Ghaffar ("The Exaltation of the All-High and Most-Forgiving"), a book written under Ibn Taymiyya's influence - as stated by al-Kawthari in his Maqalat - when al-Dhahabi was twenty-five and which he later disavowed as related by its copyist the hadith master Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi (d. 842):</p>
<p>Its author stated - as Allah is His witness - in his own hand-writing as I read it in the margin of the original manuscript written in the year 698:</p>
<p>"This book contains narrations against the unreliability of which I am cautioning the reader, and the statements of a number of people who spoke in outlandish terms. Neither do I subscribe to their terms, nor do I imitate them. May Allah forgive them! Nor will I ever consider myself bound by such terms. This is my belief, and I know that Allah – "There is nothing whatsoever like unto Him"(42:11)!"(*)</p>
<p>(*) Cited and photo-reproduced at the beginning of Shaykh Hasan `Ali al-Saqqaf's edition of al-Dhahabi's `Uluw (p. 3-4).</p>
<p>Tercümesi:</p>
<p> el-Uluvv li'l-Aliyyi'l-Gaffar, Zehebî'nin 25 yaşındayken ve (Kevserî'nin Makalat'ta ifade ettiği gibi) İbni Teymiyye'nin etkisi altında yazdığı bir kitaptır. Kitabı kopyalayarak çoğaltan hadis âlimi İbn Nasirüddin ed-Dımaşkî'nin (vefatı h. 842) bildirdiğine göre Zehebî daha sonra bu kitabı reddetmiştir:</p>
<p>Hicri 698'de yazılmış olan orijinal kitabın kenarında yazarın [Zehebî'nin] kendi el yazısıyla -Allah'ı şahid göstererek- şöyle dediğini okudum:</p>
<p>"Bu kitapta, güvenilmez olduğu hakkında okuyucuyu ikaz etmem gereken bazı rivayetler ve şazz [aykırı] görüşler ifade eden bazı kişilerin sözleri vardır. Ne onların ifadelerine katılıyorum, ne de onları taklid ediyorum. Allahü teâlâ onları affetsin! Kendimi de asla bu ifadelerle bağlı addetmeyeceğim. Bu benim inancımdır ve biliyorum ki Allah- (O'nun misli [O'na benzer] hiç bir şey yoktur.) [Şura/11]." (*)</p>
<p> (*) Şeyh Hasan Ali el-Sekkaf'ın neşrettiği "Zehebî'nin Uluvv Risalesi"nin başında yazılmıştir (s.3-4).<br />
Resim ise vehhabi el albani tarafindan İmam Zehebinin kendisi reddetmesine rağmen hazirlanmiş kitapdir.Vehhabiler kendi istekleri için hakki bile bile gizlemekte devam ediyorlar.Allah bizi Vehhabi fitnesinden korusun..
Advertisements
Categories: Akide | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: