KADINLARLA TOKALAŞMAK HARAMDİR…!

Hz.Âişe anamiz naklediyor: Vallahi Rasûlullahın eli biatlaşma esnasında hiçbir kadının eline değmedi O, ancak söz ile biat almıştır(Buhârî, Şurût, 1, ( III, 173 ) Aynı lafız ile Buhârî Mümtehine Sûresir17;nin tefsirinde bu hadisi tahriç etmiştir Bkz: Tefsîru Mümtehine, 2, ( VI, 61 ))
Rasûlullahın eli asla bir kadının eline değmemiştir Ancak, bir kadın ( tokalaşmak istediğinde ) ona mani olmuş, kadın da bunu kabul etmiştir Bunun üzerine Rasûlullah git senin biatını kabul ettim demiştir(Ebû Dâvûd, Süleyman b El-Eşas es-Sicistânî, Sünen, Humus, 1971, Cihad, 9, ( III, 352 ) İbn Mâce aynı yerde Âişer17;den gelen rivayetlere de yer vermiştir Aynı hadis için bkz: İbn Hanbel, Müsned, VI, 114)
İbn Hanbel, Esmâ bt Yezîdden, Hz Peygamberrin; Ben kadınlar ile tokalaşmam dediğini nakletmiştir(İbn Hanbel, Müsned, VI, 459)
Hazreti Aişe Radıyallahu Anha annemiz: “Onun eli, sahip olduğu kadınlardan başkasının eline değmemiştir.” (Buhârî, Ebû Abdullah M b İsmail, Sahîhur17;l-Buhârî, İstanbul, 1979, Ahkâm, 49 ( VIII, 125 ) Ayrıca bkz: İbn Hanbel, Ahmed, Müsned, Beyrut, tsz, VI, 153) buyuruyor.
(Bir erkeğin başına demir bir şişin batması, namahrem bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani, Beyheki]

Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allah’a yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması, o kimse için kendine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hafiftir.) [Taberani]

Şimdi soruyoruz,Ey Vehhabiler,Bu haraketle sevimli kraliniz Abdullah bin Abdülaziz Resulallahin(s.a.s) sünnetine muhalefet etmişmidir yoksa etmemişmidir?

Advertisements
Categories: Vehhabi Fitnesi | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: