KURAN VE HADİSLERDE TEBERRÜK…!

Vehhabilerin üzerinde sıkca durdukları bir diğer konu teberrük meselesidir. onlara göre nebi, rasul, imam ve evliyanın a.s eşyalarına teberrük etmek şirkdir ve asla caiz değildir. bu amelleri yapan kim olursa olsun müşriktir. biz inşaAllah bu yazımızda bu sapık şirk taifesine Teberrükün caiz olduğuna dair Kuran ve hadislerden deliller ortaya koyacağız. .

Allah c.c Kuranda şöyle bildiriyor: (Yusuf dedi ki) «Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne bırakın; gözü görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin.» Kervan, ayrıldığında, babaları, «Eğer beni bunamış saymazsanız, Yusuf’un kokusunu buluyorum» dedi. Çevresindekiler, «Allah’a yemin ederiz sen, hâlâ eski şaşkınlığındasın» dediler. Müjdeci gelip, gömleği Yakub’un yüzüne bırakınca, hemen gözü görür olarak dönüverdi. Bunun üzerine Yakup, «Ben size, Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim?» dedi.

Yusuf suresi 93-96-cı ayetler

her şey apaçık ortada. Alalhın 2 seçkin kulu, salih kulu, peygamberi teberrükün caiz olduğunu ortaya koymuşlardır. çok merak ediyoruz acaba -haşa- Allahın bu 2 peyagmberi neyin caiz olup olmadığını bilmiyorlarmıydı? acaba bu 2 peyagmber -haşa- müşrikmi olmuşlardır? SubhanAllah.

şimdi de Rasulullahın s.a.a teberrüke izin verdiğine dair sahih kaynaklardan haberler aktarıyoruz:

Enes b. Mâlik’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber s.a.a, şeytanı taşlayınca kurbanını kesti sonra tıraş olmak için berbere başının sağ yanını uzattı kesilen saçı Ebû Talha’ya verdi sonra sol yanını uzatıp tıraş oldu ve kesilen saçını “Müslümanlar arasında dağıt” buyurdu

Müslim, “es Sahih”, Hac kitabı, hadis 323, 324, 325 ve 326
Tirmizi, “Sünen”, Hac kitabı, bölüm 73, hadis 912
Ebu Davud, “Sünen” Hac kitabı, 78-ci bab, hadis 1981

Advertisements
Categories: tevessul-teberruk-istigase | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: