Vehhabi Ibni Baazin Iddiasi ve iddianin Ehli Sünnet nezdinde incelenmesi babi…!

vehhabilerin son devir şeyhlerinden b. Baaz “ümmet için mühim dersler” adlı kitabında şöyle der:

فالشرك الأكبر: يوجب حبوط العمل و الخلود في النار لمن مات عليه

Büyük Şirk: kim büyük şirk ile ölürse amelleri yok olmuştur ve ebediyen cehennemde kalacaktır.

و من أنواعه: دعاء الأموات

ölüleri çağırmak da büyük şirkin bir kısmıdır.

b. Baaz, “Ümmet için mühim dersler”, 4-cü ders

peki bakalım Kuran konu hakkında ne diyor:

Böylece dişi deveyi kesip devirdiler, Rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar, «Ey Salih! Eğer sen peygambersen, bize vaat ettiğin şeyi (azabı) getir» dediler. Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı tuttu ve evlerinde diz üstü çöküverdiler. Bunun üzerine Salih de onlardan yüz çevirdi ve «Ey kavmim! Ben size Rabbimin mesajın tebliğ ettim, iyiliğinize size öğütler verdim. Lakin siz, iyiliğinize öğüt verenleri sevmediniz» dedi.

Araf suresi 77-79-cu ayetler

Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve evlerinde diz üstü çöküverdiler. Şuayb ‘ı yalanlamakta olanlar, sanki orada hiç yaşamamışlar gibi oldular. Şuayb’ı yalanlamakta olanlar, asıl büyük hüsrana uğrayanlar oldular. Şuayb (azap indikten sonra cansız bedenlerini görünce) onlardan yüz çevirdi ve «Ey kavmim! Hiç şüphesiz Rabbimin sözlerini size bildirdim ve iyiliğinizi dileyerek sizlere öğüt verdim. Kâfir topluluk için niçin üzüleyim?» dedi.

Araf suresi 91-93-cü ayetler

her iki kıssadan da açıkca görüleceği üzere Allahın salih kulları olan bu iki peygamber a.s kavimleri helak olduktan yani öldükten sonra onlara sesleniyor “ey kavmim” diyorlar. haşa bu 2 peygamber müşrikmi oluyorlar? dahasıda var:

Enes h. Mâlik rivayet etti ki: Resûlüllah s.a.a Bedir’de öldürülenleri üç gün bırakmış, sonra yanlarına gelerek başlarında durmuş, kendilerine seslenerek: «Yâ Ebâ Cehil b. Hişam! Yâ Umeyye b. Halef! Yâ Utbe b. Rabia! Yâ Şeybe b. Rabia! Rabbinizin size vazettiğini hak buldunuz değil mi? Ben Rabbimin bana vadeîtiğîni hak buldum.» demiş. Ömer, Peygamberin s sözünü işitmiş de: Yâ Resûlallah! Nasıl İşitsinler, nasıl cevâb versinler ki? Hepsi leş olmuşlar, demiş. Resûlüllah s.a.a: «Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki Benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi işitir değilsiniz. Lâkın onlar cevap vermeye kadir olamazlar.» buyurmuşlar. Sonra onlar hakkında emir vermiş ve sürüklenerek Bedir kuyusuna atılmışlar.

Müslim, “es Sahih”, Cennet kitabı, 17-ci bab, hadis 77

Süleyman b. Büreyde babasından naklen rivayet etti. Babası şöyle demiş. Resulüllah s.a.a, kabristana çıktığımız vakit ne söyliyeceğimizi bize öğretirdi. İçimizden birimiz

(Ebû Bekir’in rivayetinde): Bu diyardakilere selâm
(Züheyr’in rivayetinde ise): «Selâm size ey bu diyarın mü’min ve müslim olan halkı! Bizler de inşaallah (Size) katılacağız. Allah’dan bize ve size afiyet dilerim.» derdi.

Müslim, “es Sahih”, Cenaze kitabı, bab 35, hadis 104

bu ayet ve hadislere binaen Allahın salih kulları, seçilmiş peyagmberleri Hz. Salih, Hz. Şuayb ve Rasulullah s.a.a haşa çirke girmişlerdir. ey müslümanlar! görün ki, bu Vehhabilerin dini nebi ve rasullerin a.s getirdikleri değil onlara muhalif olanlardır.

Advertisements
Categories: Vehhabi Fitnesi | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: