VEHHABİ MANTİĞİNA CEVAP…!

Değerli kardeşlerimiz,Bu günlerde bildiğiniz gibi vehhabiler “şefaat Ya Rasulallah(s.a.s)” diyen müslümanlara kendi mantiklarinca cevap vererek diyorlarki,Amerikada olan biriyle Japonyada olan biri “şefaat Ya Rasulallah(s.a.s)” derse Peygamber(s.a.s) onu duymaz.Çünki,heryerde herşeyi duyma sifati Allaha aittir.Siz bu sifati Resulallaha(s.a.s) ait etmekle şirk etmiş oluyorsunuz.Genel olarak bakildiğinda herşeyi gören ve bilen Allahu Tealadir.Fakat Şefaat isteyen birini Rasulallaha(s.a.s) bildirende odur.Yani,Allah Rasulunun(s.a.s) şefaat isteyeni duymasi Allahin izniyledir.Bu Mantikin geçersizliyini ehli sünnet kaynaklariyla analiz edelim

“”Uzakdan duymak Allah Resulunun sahib olduğu özelliklerden biridir ve bunu ifade eden sahih ve açık ifadeli hadis mevcuddur:
إنِّي لأسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ, وما تُلاَمُ أن تَئِطَّ, وما فيها مَوْضِعُ شِبْرٍ إلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ ساجدٌ أو قائمٌ

“Şüphesiz ki ben semanın qıcırtılarını duyuyorum. Sema qıcırdaması sebebiyle kınanmamalıdır. Semada bir karış bile yer yokdur ki onun üzerində sece eden ve ya kiyamda olan bir melek olmasın!”

Bu hadisi Taberani, Ebuş Şeyh, İbn Ebi Hatim, Ebu Nueym ve başkalari mühaddislər rivayət etmişler. Bir çok alim de bu rivayeti Allah Resulunun özellikleri zikr edilen kitablarda kayd etmişler
Hadisin sahihliyini Vehhabi Nasiruddin El Albani “Es Silsiletus Sahihe” kitabında (N:852) tasdiklemiştir.

Müfessir alimlerden Fahruddin Er Razi (544-606 h/1150-1210 m) “Mefatihul Ğayb” adlı tefsirinde “El Araf” surəsi 107-ci ayetin izahında insanların harikulade işler barede görüşlerine yer vermiş ve bu hakda üç mezheb olduğunu kayd etmişdir:
1. Mutlak şekilde bu gibi şeylerin mümkün olacağını kabul eden Ehli Sünnetin görüşü.
2. Mutlak şekilde bu gibi şeylerin mümkün olmayacağını kabul eden filosofların görüşü.
3. Bunların ola bileceğini kismen kabul eden Mütezilenin görüşü.
İmam Razi Ehli Sünnetin görüşünü açıklarken şöyle diyor:
وجوَّزوا في الأعْمى الذي يكون بالأندلس أن يُبصِرَ في ظُلْمة الليْلِ البُقْعةَ التي تكون بأقصى المشْرِقِ مع أنّ الإنسانَ الذي يكون سليمَ البَصَرِ لا يَرَى الشمْسَ الطالعةَ في ضِياءِ النهارِ, فهذا هو قولُ أصحابنا

“Onlar (Ehli Sünnet) Endülüste (İspanya) olan kör kimsenin, gecenin zifiri karanlığında doğunun en uzak noktasindaki bir yeri (Japonya) göre bileceyini caiz/mümkün saymışlar.
Bununla birlikte görme duyusu yerinde olan insanın öğlen vakti doğmuş güneşi göre bilmemesinin mümkünlüyünü de kabul etmişler.
Bu eshabimizin görüşüdür.”
Kaynak: Fahruddin Er Razi: Mefatihul Ğayb: 14/202
Darul Fikr: 1401/1981
İmam Razi bu görüşü “El Fil” suresinin tefsirinde de benzeri şekildə ifade etmişdir. Dileyenler müracaat ede bilirler.
Gördüyünüz gibi İmam Razi bu görüşün şirk olduğunu söylemiyor, aksine Ehli Sünnetin bunu mümkün saydığını zikrediyor.

رسولُ الجيْشِ, فسأَله عمرُ , فقال : يا أميرَ المؤمنين ! هُزِمْنا , فبيْنا نحن كذلك إذ سمِعْنا صوتًا يُنادي : « يا ساريةُ الجبَلَ! » ثلاثًا , فأسْندْنا ظَهْرَنا إلى الجبَلِ , فهزَمهم اللهُ , قال : قيلَ لعمرَ : إنّك كنْتَ تَصِيحُ بذلك

“Ömer(r.a) bir ordu gönderdi ve onlara Seriye (bin Zuneym) adlı bir adamı kumandan tayin etdi.
Ömer hütbe verirken üç defə şöyle dedi: “Ey Seriyə dağa doğru!”.
Sonra ordunun elçisi geldi ve dedi: “Ey Müminlerin emiri! Biz mağlub oluyorduk. Bu zaman üç defa şöyle diyen bir ses işitdik: “Ey Seriyə dağa doğru!”. Biz de arkamızı dağa dayadık. Beləliklə Allah onları məğlub etdi.
(Ravi dedi) Ömere belə deyildi: Bunu (Ey Səriyə dağa doğru sözlerini) sen demişdin.”

İbn Hacer “El İsabə fi Temyizis Sahebe” (4/177)-sahihdir
Hafiz İbn Kesir isə “El Bidaye ven Nihayə fit Tarih” (10/175)

Advertisements
Categories: Akide, Vehhabi Fitnesi | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: