BİR İBNİ TEYMİYYE YALANİ….!

Değerli kardeşlerimiz,İbni Teymiyye ve onun akidesinin iç yüzünü deşifre etmeye devam ediyoruz.Yezidi hakli çikarmak için İbni Teymiyyenin nasil yalan söylediğini tarihi kaynaklar doğrultusunda sizlere bildireceğiz.İbni Teymiyye Yezidin İstanbula sefere çikan ilk orduya kumandanlik ettiğini ve bu sebeple tüm günahlarinin bağişlandiğini iddia etmektedir.

Buhari’nin Sahih’inde İbn Ömer’den yaptığı bir rivayette Rasulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu sabittir;
“Kostantiniyye (İstanbul) üzerine yürüyen ilk ordunun günahları bağışlanmıştır.”
Kostantiniyye “ye sefer yapan ilk ordunun komutanı, Ye­zid idi(Minhacus sunne cilt 2 sayfa 252,el munteka sayfa 290,(İbn-i Teymiyye, Ashab,ı Kiram, Tevhid yayınları: 93-101))

Halbuki bu yalandir.Istanbula ilk sefer eden ordu Yezid Bin Muaviyye kumandanliğindaki ordu degildir.

“Hazreti Muaviyye(r.a) hicri 32-de Konstantiniyyeye sefere çikti “(İbni Esir,Tarihi kamil,cilt 3 sayfa 25)
“Yezid Hicri 26-da doğdu”(İbni Esir,Bidaye ve Nihaye,cilt 9 sayfa 76)
İlk sefer yapildiği zaman Yezid 6 yasindaydi,Yezidin kumandanliğinda bir ordunun ilk sefere çikmasi yalandir.

“Hicri 43-te Hazreti Beşer Bin Eretin(r.a) Kumandanliğindaki ordu Konstantiniyyeye sefere çikti”(Umdatul Kari,cilt 5,sayfa 558)

“Müslümanlar Abdurrahman bin Halit Bin Velidin kumandaliğinda Konstantiniyyeye saldirdilar”(Ebu Davud,cilt 1,Kitabul Cihad sayfa 340,Hadis No 2151)

Bakalim Bu Ne zaman olmuş?

“Hicri 44-te Abdurrahman bin Halit bin Velidin(r.a) kumandanliğindaki ordu Konstantiniyyeye sefere çikti”(Tarihi Kamil,cilt 3 sayfa 298)

“Hazreti SÜfyan BiN Aufun kumandanliğindaki ordu hicri 49-ta Konstantiniyyeye sefere çikti”(Bidaye ve Nihaye,cilt 8,sayfa 34)

“Yezidin Kumandanliğndaki ordu hicri 52-de Konstantiniyyeye sefere çikti”(Umdatul Kari,cilt 10,sayfa 244)

Gördüğünüz gibi Yezid İstanbula(Konstantiniyyeye karşi sefere çikan 5-ci ordunun kumandanliğini yapmiştir)

Resulallahin(s.a.s) gözbebeği Hz.Hüseynin katilini temize çikarmak adina İbni Teymiyyenin el atdiği yalanlar ve bu yolu destekleyen Vehhabi zihniyyeti apaçik ortadadir.Allahim Rasülünün(s.a.s) hakki için Bizi Ehli Beyt(a.s) sevgisinden uzak birakma ve ahirette bizi onlarin şefaatiyla şereflendir..

Advertisements
Categories: Ibn Teymiyye, Yezid | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: