Vehhabi Şeyh Qamet Süleymanov:”Kerbela Hadisesinde Yezid Haklidir”…!

Değerli okuyucularimiz gördüğünüz resim Azerbaycanda Ebubekr Camisi imami vehhabi Qamet Süleymanovun sorulan soruya abubakr-mescidi.com sitesinde verdiği cevaptir.Cevapta İmam Hüseyn(r.a) ve Yezid arasinda geçen mücadelelerde Yezidin hakli olduğunu söylüyor.İlk önce bu inancinin nereden geldiğini örelim ve Ehli sünnet nezdinde Yezid ve Hz.Hüseyni taniyalim.”Yezid cesur biri idi”(Ibni Teymiyye,El Vesiyyetul kübra sayfa 300,Mecmua El Fetava cilt 2,sayfa 41).Görüldüğü üzere Vehhabi şeyhin inanc kaynaği İbni Teymiyyenin fikirleridir,şimdi İbni Teymiyye ve Vehhabilerin inanc yanilgilarini ehli Sünnet kaynaklari çerçivesinde gözler önüne serelim.İlk önce İmam Hüseyni(r.a) Taniyalim..

Hüseyn Benden bende Hüseyindenim(Tirmizi,3708)

وفي فاطمة وزوجها وبنيها نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي

Fatıma, kocası ve oğulları hakkında şu ayet nazil oldu: “Ancak ve ancak Allah, ey Ehl-i Beyt, sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz bir hale getirmek diler.” sonra Rasulullah s.a.a onları kisa ile örttü ve dedi ki: “Allahım! bunlar benim Ehli Beytim’dir”

ez-Zehebi, “Tarihul İslam”, 3/44

حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه : أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي : إصبر أبا عبد الله إصبر أبا عبد الله بشط الفرات قلت : وماذا يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم وعيناه تفيضان قال : قلت : يا نبي الله : أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال : بل قام جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات قال : فقال : هل لك أن أشمك من تربته ؟ قال قلت : نعم قال : فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا

…Abdullah b. Neciy babasından şöyle rivayet etti: Ben, Ali ile beraber yolda gidiyordum. Onun ibriğini taşıyordum Ninova’ya vardığımızda o Siffin’e doğru giderken şöyle seslendi: “Sabret ey Ebu Abdillah, sabret ey Ebu Abdillah, Fırat kıyısına vardığında sab ret.” Ben kendisine böyle demekle neyi kasdettiğini sordum. O da şu cevabı verdi: Bir gün Rasûlullahın s.a.a yanına gitmiştim, gözlerinden yaşlar akmaktaydı. Kendisine sordum: “Ya Rasûlallah, niçin ağlıyorsun?” dedi ki “Az önce Cebrail yanımdaydı, kalkıp gitti. Bana, Hüseyin’in Fırat kıyısında öldürüleceğim söyledi ve istersem, öldürüleceği yerin toprağını bana koklatabileceğini de söyledi. Elini uzattı, bir avuç toprak getirip bana verdi. Ben de o toprağı görünce gözlerime hakim olamadım, yaşlar akmaya başladı.“

hadisten sonra kitabın muhakkiki Hüseyin Salim diyor ki:

قال حسين سليم أسد : إسناده حسن
Hüseyin Salim: isnad hasen

Ebu Yala el-Mevsili, “Müsned”, 1/298, hadis 363

bu hadisi ibni Kesir “el-Bidaye ven Nihaye” 8/218-de Ahmed b. Hanbelden rivayet etmiştir. tekrara yer vermemek için aktarmıyorum. yine aynı şekilde Heysemi “Mecmeuz Zevaid” adlı kitabında rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا
Ahmed, Ebu Yale, Bezzar ve Taberani rivayet etmiştirler ve ricalleri sikattan (güvenilir)dir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevaid”, 9/300, hadis 15112

ve aynı şekilde Busayri rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه أبو بكر بن أبي شَيْبَة وأحمد بن حنبل ، وأَبُو يَعْلَى بسند صحيح
Ebu Bekir b. Ebi Şeybe, Ahmed b. Hanbel ve Ebu Yala sahih isnad ile rivayet etmiştirler.

Busayri, “İthaful Hıyaratul Mahara”, 7/237-238, hadis 6753

ve vehhabilerin son devir muhaddislerinden el-Elbani “Silsiletu ahadis es-Sahihe” adlı kitabında 1171 numaralı hadis olarak bunu aktarmış ve hadisten sonra demiştir:

صحيح
Sahih

el-Elbani, “Silsileti Ahadis es-Sahiha”, hadis 1171

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم

ibni Abbas dedi ki: Rasulullah s.a.a.’ı günün ortasında rüya halinde tozlu ve saçı başı dağınık vaziyette gördüm. Elinde içi kan dolu bir şişe vardı. Kendisine dedim ki: “ya Rasûlallah, bu ne?” Buyurdu ki: “Bu, Hüseyin’in ve ashabının kanıdır.” Ben o günden itibaren bu olayın ne zaman olacağını hep beklemeye başladım.

Ammar dedi ki: Biz o güriü tesbit ettik ve sonradan anladığımıza göre Hüseyin, o günde öldürülmüştü.

hadisten sonra kitabın muhakkiki Şuayb el-Arnaut diyor ki:

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم
Şuayb el-Arnaut: isadı Müslimin aşrtına göre kavi (güçlü)dür.

Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, 1/242, hadis 2165

aynı hadisi Ahmed b. Hanbel “fedail es-Sahabe” adlı kitabında da rivayet etmiştir. tekrar yer vermemek için sadece kitabın muhakkiki Vasiullah b. Muhammed Abbasın hadis hakkındaki sözlerini aktarıyoruz:

إسناده صحيح
isnadı sahih

Ahmed b. Hanbel, “Fedail es-Sahabe”, 2/778, hadis 1380

ibni Kesir bu hadisi Ahmed b. hanbelden rivayet ettikten sonra diyor ki:

إسناده قوي
isnad kavi (güzel)

ibni Kesir, “el-Bidaye ven Nihaye”, 8/219

Taberani bu hadisi “Mucem el-Kebir” 3/110-da farklı bir sened ile rivayet etmiştir. aynı şekilde Hakim “Müstedrek” adlı kitabında rivayet etmiş ve hem kendisi ve hemde kitabını tahkik eden ez-Zehebi şöyle demiştirler:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم
(Hakim): bu hadis Şeyhayn (Buhari ve Müslim) şartlarına göre sahihtir fakat rivayet etmemiştirler.
ez-Zehebi: Müslim şartına göre (sahih).

Hakim, “Müstedrek,” 4/439, hadis 8201

aynı şekilde Heysemi “Mecmeuz Zevaid” adlı kitabında rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح
Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir, ricalleri “Sahih”in ricalleridir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevaid”, 9/130, hadis 15141

bir diğer ehli sünnet alimi Busayri hadisi aktardıktan sonra diyor ki:

رواه أبو بكر بن أبي شَيْبَة وأحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح
Ebu Bekir b. Ebi Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Ahmed b. Munye ve Abd b. Humeyd sahih isnad ile rivayet etmiştirler.

Busayri, “İthaful Hiyaratul Mahara”, 7/238, hadis 6754

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا رَزِينٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَلْمَى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا

…Selam şöyle rivayet etmiştir: Ümmü Seleme’nin yanına girdim ağlıyordu. “Neden ağlıyorsun” diye sordum. Şöyle dedi: Rasulullah s.a.a’i rüyada gördüm saçı ve sakalı topraklı idi. Sana ne oldu Ey Allah’ın Rasûlü dedim? Buyurdu ki: “Az önce Hüseyin’in öldürülüşüne şâhid oldum.”

Hadisten sonra Tirmizi diyor ki:

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
Bu hadis garibtir.

Tirmizi, “Sünen”, Menakıb, hadis 3771

حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ” سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي رضي الله عنه

…Ammar b. Ebu Ammar Ümmü Seleme r.a-dan rivayet etti: “cinlerin Hüseyin b. Ali r.a için ağladıklarını duydum”

Taberani, “Mucem el-Kebir”, 3/121, hadis 2862

bu hadisi Heysemi “Mecmeuz Zevaid” adlı kitabında aynen rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
Taberani rivayet etmiştir ve ricalleri “Sahih”in ricalleridir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevaid”, 9/321, hadis 15179

bu hadisi Heysemi “Mecmeuz Zevaid” adlı kitabında aynen rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
Taberani rivayet etmiştir ve ricalleri “Sahih”in ricalleridir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevaid”, 9/321, hadis 15179

bu hadisi Ebu Nuaym el-İsfehani “Marifet es-Sahabe” 5/331-de değişik bir sened ile Hz. Ümmü Selemeden r.a rivayet etmiştir. ibni Kesir de “el-Bidaye ven Nihaye” 8/220-de Ahmed b. Hanbelden rivayet etmiştir.

وعن ميمونة قالت : سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي
ve Meymune dedi ki: “cinlerin Hüseyin b. Ali r.a için ağladıklarını duydum”

hadisten sonra Heysemi diyor ki:

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
Taberani rivayet etmiştir ve ricalleri “Sahih”in ricalleridir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevaid”, 9/321, hadis 15180

ve yine Hz. Meymune r.a-ın rivayetini Ebu Nuaym el-İsfehani “Marifet es-Sahabe” 5/330-da değişik bir sened ile rivayet etmiştir.

حدثنا أبو حامد بن جبلة ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، حدثني أبو بكر بن خلف ، ثنا محمد بن الحجاج ، عن معروف بن واصل ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : « سمعت الجن ، تنوح على الحسين ، وهي تقول : مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود أبواه من عليا قريش جده خير الجدود »

… Habib b. Ebi Sabit buyuruyor: “Ben cinlerin Hüseyin için ağladıklarını duydum”

Ebu Nuaym İsfahani, “Marifetus Sahabe”, 5/332, hadis 1686

bu hadisten sonra Ebu Nuaym 1690-cı hadise kadar imam Hüseyin a.s-ın şehadetine cinlerin ağladığını duyan diğer kişilerin hadislerini aktarmıştır. ki, bunlar 3 hadistir.

وعن أم حكيم قالت : قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية فمكثت السماء أياما مثل العلقة

…Ümmü Hekimden rivayet edilmiştir: “Hüseyin şehit edildiği gün ben küçük kızdım gökyüzü bir kaç gün kırmızı renkte kaldı”

hadisten sonra Heysemi diyor ki:

رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح
Taberani rivayet etmiştir ve ricalleri “Sahih”in ricalleridir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevadi”, 9/316, hadis 15161

أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا عمارة بن زاذان قال : قال : حدثنا ثابت : عن أنس بن مالك قال : استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي صلى الله عليه و سلم فأذن له فكان في يوم أم سلمة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد ) فبين هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي فظفر فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه و سلم وجعل النبي يتلثمه ويقبله فقال له الملك : أتحبه ؟ قال : ( نعم ) قال : أما إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ؟ قال : ( نعم ) فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه إياه فجاءه بسهلة أو تراب أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها
قال ثابت : كنا نقول : إنها كربلاء
…Enes b. Malik dedi ki: Yağmur meleği, Peygamber s.a.a’inyanma girmek için izin istedi. Kendisine izin verildi, melek içeri girince Peygamber s.a.a Ümmü Seleme’ye: “Kapıya kapa, kapıda dur ki kimse yanımıza gelmesin.” dedi. Ancak Ali’nin oğlu Hüseyin geldi. Koşarak içeri girdi ve Peygamber s.a.a’ın omuzuna tırmandı. Melek, Hz. Peygamber’e sordu: “Sen bunu seviyor musun?” Rasulullah s.a.a “Evet” dedi. Melek: “Senin ümmetin bunu öldürecektir. İstersen öldürüleceği yeri de sana göstereyim.” Dedi. Böyle dedikten sonra melek elini çırptı ve peygambere kızıl bir toprak gösterdi. Ümmü Seleme de o toprağı alıp elbisesinin bir ucuna saklayıp düğümledi. Biz, Hüseyin’in Kerbela’da öldürüleceğini daha önceleri işitirdik.

ibni Hibbana göre bu hadis sahih, çünkü kitabının adını “es-Sahih” koymuş ve sadece sahih hadisler aldığını bildirmiştir. yine hadisten sonra kitabın muhakkiki Şuayb el-Arnaut diyor ki:

قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن
Şuayb el-Arnaut dedi ki: hadis hasen.

ibni Hibban, “es-Sahih”, 5/142, hadis 6742

bu hadisi Ahmed b. Hanbel “Müsned” adlı kitabında rivayet etmiş ve kitabın muhakkiki Ahmed Şakir hadisin sahih olduğunu onaylamıştır:

إسناده صحيح
isnad sahih

Ahmed b. hanbel, “Müsned”, hadis 13473

aynı şekilde hadisi Ebu Yala el-Mevsili de “Müsned” adlı kitabında rivayet etmiştir. hadisten sonra kitabın muhakkiki Hüseyin Salim diyor ki:

قال حسين سليم أسد : إسناده حسن
Hüseyin Salim: isnad hasen

Ebu Yala el-Mevsili, “Müsned”, 6/129, hadis 3402

aynı şekilde Heysemi de “Mecmeuz Zevaid” adlı kitabında rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بأسانيد وفيها عمارة بن زاذان وثقه جماعة وفيه ضعف وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح
Ahmed, Ebu Yale, Bezzar ve Taberani rivayet etmiştirler ve Ebu Yalenin ricalleri “Sahih”in ricalleridir.

Heysemi, “Mecmeuz Zevaid”, 9/, hadis 15111

yine bir başka ehli sünnet alimi Busayri de hadisi rivayet ettikten sonra diyor ki:

رواه أبو يَعْلَى وابن حبان في صحيحه
Ebu Yala ve ibni Hibban “Sahih”te rivayet etmiştir.

Busayri, “İthaful Hıyaratul Mahara”, 7/239, hadis 6757

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا وكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة قال وكيع شك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحداهما لقد دخل على البيت ملك لم يدخل على قبلها فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول فإن شئت آتيك من تربة الأرض التي يقتل بها قال فأخرج إلى تربة حمراء
…Said Aişe veya Ümmü Selemeden rivayet etti: Rasulullah s.a.a dedi ki: “eve kimseyi alma, melek ile konuşacağım” sonra dedi ki: (melek) Hüseyinin öldürüleceğini ve eğer istersem onun öldürüleceği yerin toprağını göstere bileceğini söyledi, sonra da kızıl bir toprak getirdi.

hadisten sonra kitabın muhakkiki Vasiullah b. Muhammed Abbas diyor ki:

إسناده صحيح
isnadı sahih

Ahmed b. Hanbel, “Fedail es-Sahabe”, 2/965, hadis 1357

hadisi ibni Kesir “el-bidaye ven Nihaye” 8/218-de Ahmed b. Hanbelden rivayet etmiştir. ve Hakim bu hadisi “Müstedrek” adlı kitabında biraz fark ile rivayet etmiştir. hadisten sonra Hakim ve onun kitabını tahkik eden ez-Zehebi diyorlar ki:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : مر هذا على شرط البخاري ومسلم
(Hakim): hadis şeyhaynın (Buhari ve Müslim) şartlarına göre sahihtir ancak rivayet etmemiştirler.
ez-Zehebi: Buhari ve Müslim şartlarına göre (sahih).

Hakim, “Müstedrek”, 4/440, hadis 8202

şimdi ise Yezidi taniyalim,

Gördüğünüz difer sayfa(arapca sağ üste olan) İmam Suyutinin(r.a)
Tarihul Hulafe adli kitabinin 167 ci sayfasidir ve bu sayfada Yezidin fasik olduğunu ve ona lanetin caiz olduğunu bildiriyor.

“Yezid babasi devrinde hacc yapdi ve medinei munevvereye vardiginda şarap içdi “(İbni Kesir,el bidaye ve nihaye,cilt 2 sayfa 262)
“Yezid şarap içer ve karşisinda dansöz oynatirdi”(Tarihi Taberi cilt 1,sayfa 403)
إجتمعوا على عبد الله بن حنظلة وبايعهم على الموت ، قال : يا قوم إتقوا الله فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء ، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة

Abdullah b. Hanzala dedi ki: Ey insanlar! Allah’dan korkun. Biz gök yüzündən başımıza taş yağmasından kordtuğumuz için Yezid’e karşı kıyam etdik. Bu adam kendi babasindan çocuğu olan cariyeleri nikâhliyor, kendi kızları ve kiz kardeşleri ile yatıyor. Şarap içiyor ve namaz kilmiyor.

(ez-Zehebi, “Tarihul İslam”, 2/356)

“Yezid Alkolik idi”(İbni Esir,Tarih el kamil,cilt 3,sayfa 450)

Advertisements
Categories: Vehhabi Fitnesi, Yezid | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: